ἀλυπίας

ἀλυπίας
ἀλῡπίᾱς , ἀλυπία
freedom from pain
fem acc pl
ἀλῡπίᾱς , ἀλυπία
freedom from pain
fem gen sg (attic doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • ἀλυπιάς — fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀλυπιάδος — ἀλυπιάς fem gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • безпечальныи — (20) пр. 1.Беспечальный: беспечалноу оутѣхоу и брашенъ изъѡбілиѥ... имѣти (ἀλλὰ λοιπόν!) ΚΡ 1284, 369в; Многа въздыхани˫а. и оунынь˫а. жити˫а мира сего полно ѥсть. и никому же. беспѣчално. Пр 1383, 84г; Аще бы потомь беспечално житье при˫алъ.… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • αλυπία — η έλλειψη στενοχώριας, λύπης: Οι στωικοί φιλόσοφοι μιλούσαν για τέχνη αλυπίας …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”